Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

ul. Seminaryjna 2
75-817 Koszalin
tel. (94) 345 90 27
e-mail: archiwum@koszalin.opoka.org.pl
www.archiwum.koszalin.opoka.org.pl

PKO BP SA I Oddział Koszalin
75-054 Koszalin, ul. Młyńska 20
SWIFT: B PKO PL PW
PL 21102027910000740200818120


Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 830-1430


Ponowne otwarcie pracowni naukowej

Uprzejmie informujemy, że od 17 maja Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej wznawia udostępnianie zasobu archiwalnego.

Osoba zamierzająca skorzystać z zasobu Archiwum zobowiązana jest do umówienia terminu przybycia i określenia czasu pobytu, minimum trzy dni robocze przed planowaną wizytą.

W pracowni jednorazowo może przebywać tylko jedna osoba.

Wszystkich kwerendzistów obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
- należy zdezynfekować ręce przy wejściu do archiwum;
- kwerendzista musi nosić maseczkę ochronną na twarzy i rękawiczki jednorazowe
  (archiwum ich nie zapewnia, należy przynieść własne);
- nie jest dostępne miejsce do spożywania posiłków;
- nie przewiduje się przebywania w archiwum osób towarzyszących;
- pomoc pracowników będzie ograniczona do minimum;
- osobie wchodzącej do archiwum będzie mierzona temperatura.


Uwaga! W celu skorzystania z ksiąg metrykalnych należy co najmniej dwa tygodnie wcześniej uzgodnić termin z pracownikiem archiwum.

Księgi metrykalne już zdigitalizowane udostępniane są wyłącznie w formie cyfrowej.